На головну
Зворотній зв'язок
Карта сайту
RSS-експорт
  прапор Сьогодні: 08 Жовтня, 2011 р. 14:16:35 Додати в вибране | Зробити стартовою krest  
header

Меню сайту

Випадкове фото

фото 71

Дружні ресурси

Важно! Перед вами архивная версия официального сайта Южноукраинска 2013 года! Скоро на его месте будет справочный сайт об этом городе!
У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від “_30_” _11___ 2010 № _4 _
___2___сесії _6_____скликання

Про затвердження Положення про постійні комісії Южноукраїнської міської ради VI скликання


Керуючись ч. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Южноукраїнської міської ради VI скликання (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Южноукраїнської міської ради від 05.05.2006 № 5 «Про Положення про постійні комісії Южноукраїнської міської ради 5 скликання».Міський голова А.М.Стулін 
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Южноукраїнської міської ради VI скликання


Це Положення відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламенту міської ради визначає функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій міської ради.

Розділ I. Загальні положення

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Рішенням ради затверджується кількість комісій, назви комісій, кількісний склад (не менше п'яти депутатів кожна), голова та члени комісії.

3. Постійні комісії ради формуються за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.

Пропозиції депутатів від політичних партій, які не можуть бути пропорційно представлені в усіх комісіях ради, враховуються при формуванні постійних комісій в першу чергу.

Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі за пропозицією міського голови з урахуванням пропозицій депутатів та з урахуванням згоди кандидатів.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:
вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів;
вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, з питань віднесених до компетенції міської ради;
здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій;
подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її виконавчого комітету.

6. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень необхідну інформацію і документи.

7. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються та проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз у квартал, і є правомочним, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

Депутат міської ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

10. Ведення документації постійної комісії визначається розділом V цього Положення.

11. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання. Інформація, яку отримано під час слухань, використовується для прийняття рекомендацій та висновків постійних комісій. Про час, місце проведення слухання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути повідомлено членам комісії та запрошеним на її засідання особам не менш як за два дні до його початку.

Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.

12. Постійні комісії ведуть розгляд заяв, звернень та скарг громадян, що відносяться до їх функціональної спрямованості, а також беруть участь у судових засіданнях у порядку, визначеному чинним законодавством, в якості громадських захисників.

13. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови та секретарем комісії.

При розгляді питань, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постійними комісіями надаються рекомендації, в інших випадках - готують висновки. Рекомендації постійних комісій надсилаються адресатам відповідним підрозділом виконавчого комітету міської ради протягом трьох наступних робочих днів після засідання постійної комісії. Зазначені документи підлягають обов'язковій реєстрації у порядку, визначеному міською радою. Оприлюднення їх в засобах масової інформації здійснюються за рішенням постійних комісій, про що обов'язково зазначається в документі.

14. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців, спеціалістів виконавчих органів міської ради. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися на спільних засіданнях комісій.

Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.

15. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або їх інтересів.

16. Рекомендації постійних комісій підлягають розгляду посадовими особами, органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, яким вони адресовані, відповідно до ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на відділ зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації міської ради. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення.

18. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення постійних комісій здійснює виконавчий комітет міської ради.

19. Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік) планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується секретарем ради, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.

20. Постійні комісії вирішують інші питання за дорученням міської ради, міського голови та секретаря ради.

Розділ II. Функціональна спрямованість та основні напрями роботи постійних комісій

Комісія з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування

1. Попередньо розглядає та готує висновки з внесених на затвердження ради поточних та перспективних планів економічного та соціального розвитку міста, цільових програм та звітів про хід і результати виконання цих програм.

2. Розглядає питання забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів місцевого значення.

3. Попередньо розглядає внесені на затвердження ради проект бюджету міста, звіти про виконання бюджету.

4. Розробляє за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку міста, бюджетно-фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки.

5. Проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями і відділами виконавчого комітету, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

6. Попередньо розглядає проекти рішень з питань встановлення місцевих податків і зборів та розміри їх ставок у межах, визначених законом.

Комісія з питань будівництва, архітектури, благоустрою, промисловості, транспорту, зв’язку та підприємництва

1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає, вносить пропозиції, розробляє та контролює рішення ради, пропонує висновки для розгляду міському голові, раді, виконавчому комітету з питань:

місцевих містобудівних програм, генеральних планів розвитку та забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законами;
узгодження на розміщення на території громади нових об’єктів незалежно від форм власності;

2. Вивчає стан, вносить пропозиції; розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку архітектури міського житлового та соціально-побутового будівництва.

3. Розробляє стратегію розвитку малих архітектурних форм та зовнішніх рекламних носіїв.

4. Веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку промисловості, транспорту і зв’язку, підприємництва в місті та в поліпшенні якісних показників.

5. Розглядає питання діяльності гаражних товариств та кооперативів, організації стоянок автомобільного транспорту, стан паркування транспортних засобів в житлових масивах міста.

6. Вивчає стан та вносить свої пропозиції по встановленню маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, залученню підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення транспортними засобами.

7. Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією транспорту та наданням транспортних послуг і послуг зв’язку населенню, що належать до комунальної власності.

8. Вивчає стан і перспективи розвитку підприємництва в місті, участь підприємницьких структур у вирішенні соціальних проблем міста.

9. Готує висновки комісії щодо регуляторного впливу внесених на розгляд ради проектів регуляторних актів з питань віднесених до компетенції даної комісії.

10. Сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях.

11. Розглядає питання щодо стану благоустрою міста, територій підприємств, незалежно від форм власності, населених пунктів, їх санітарного стану, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Комісія з питань земельних відносин, довкілля, охорони навколишнього середовища та екології

1. Вивчає стан, вносить пропозиції щодо вирішення питань земельних відносин і землекористування підприємствами, організаціями та громадянами міста.

2. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів.

3. Контролює вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, надання дозволу на використання природних ресурсів, готує рекомендації з цих питань.

4. Перевіряє стан справ щодо справляння сплати за землю, реєстрації суб’єктів права власності на землю, реєстрації права користування землею і договорів на оренду землі, вирішення земельних спорів у встановленому законом порядку, готує з цього приводу висновки і рекомендації керівникам відповідних землевпорядних органів.

5. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради щодо затвердження комплексних програм з екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

6.Попередньо розглядає внесені на розгляд міської ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами.

7. Попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

8. Розглядає питання про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на території міста, організації територій і об’єктів природозаповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом.

8. Розглядає питання, які стосуються складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.

Комісія з питань освіти, культури, сім’ї, молодіжної політики та спорту

1. Готує і виносить на розгляд ради проекти міських програм з питань забезпечення розвитку освіти, культури, сім’ї, молодіжної політики та спорту.

2. Розробляє та виносить на розгляд ради пропозиції щодо забезпечення реалізації молодіжної політики, політики у сфері охорони історико-культурного середовища.

3. Попередньо розглядає розділи та показники міських програм щодо розвитку галузей освіти, культури, сім’ї, молодіжної політики та спорту, їх забезпечення бюджетним фінансуванням, а також їх виконання, готує по ним відповідні висновки.

4. За дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або з власної ініціативи розглядає питання щодо організації роботи закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладів; готує з цього приводу пропозиції, довідки, інформації, інші необхідні документи.

5. Веде роботу по виявленню додаткових потенціалів створення умов для розвитку культури, сприянню відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує з приводу цього свої висновки і рекомендації.

6. Готує та виносить на розгляд ради пропозиції щодо виконання мовного законодавства України, національно-культурного розвитку, питань гуманітарного співробітництва.

7. Розглядає питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права безкоштовного та пільгового користування закладами культури, фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг.

8. Вивчає стан, вносить пропозиції, розробляє рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом, в тому числі і за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку.

9. Сприяє діяльності закладів освіти міста, дитячих, молодіжних та науково – просвітницьких організацій.

10. Забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

11. Комісія сприяє забезпеченню здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для навчання та виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.

Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та залучення інвестицій

1. Комісія вносить на розгляд ради пропозиції з питань розвитку комунальної власності, створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном; розглядає пропозиції щодо порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності.

2. Розглядає пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності.

3. Попередньо розглядає міську програму приватизації, а також перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; доцільність, порядок та умови приватизації об’єктів права комунальної власності.

4. Вивчає за дорученням міської ради або за власною ініціативою питання про стан і розвиток комунальної власності, житлово-комунального господарства, залучення інвестицій, готує висновки з цих питань, розробляє проекти рішень міської ради, доповіді та співдоповіді відносно зазначеної галузі.

5. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів, планів і програм економічного і соціального розвитку вищевказаних галузей міського господарства, їх забезпечення бюджетним фінансуванням, а також їх виконання, готує по ним відповідні висновки.

6. Вивчає роботу підприємств, організацій і установ, що відносяться до сфери діяльності комісії, представляє за результатами перевірок пропозиції і контролює виконання прийнятих рішень.

7. Здійснює контроль за розподілом житла, обліком громадян, які мають потребу в поліпшенні житлових умов, використанням житлових приміщень, орендою будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

8. Готує і вносить на розгляд рекомендації з питань продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують потреби міста і перебувають в управлінні міської ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку.

9. Виносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальної громади міста.

10. Заслуховує звіти керівників підприємств комунальної форми власності про стан справ підприємств.

11. Готує рекомендації керівникам відповідних підприємств, установ і організацій по здійсненню заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.

12. Сприяє підвищенню інвестиційної привабливості міста, розглядає програми розвитку інфраструктури міста та інвестиційні проекти, веде постійний моніторинг інвестиційної діяльності.

Комісія з питань дотримання законності, правопорядку, роботи засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики

1. Розробляє Регламент міської ради, розглядає пропозиції, доповнення, зміни до нього і вносить їх на розгляд міської ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.

2. Готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності чи з відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим припиненням повноважень депутатів.

3. Готує за дорученням ради чи міського голови рекомендації з питань депутатської діяльності і дотримання норм депутатської етики, інформує раду про роботу депутатів у раді, у виборчому окрузі, про виконання ними рішень міської ради та її органів, заслуховує депутата міської ради, який порушив Регламент міської ради, норми депутатської етики, без поважних причин не бере участі в роботі сесії ради, комісії, до складу якої він входить.

4. Бере участь у розробці та розглядає хід виконання міських програм профілактики злочинності, попередження та захисту населення і територій міста від можливих надзвичайних ситуацій та проявів актів тероризму, розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Южноукраїнську, вносить пропозиції щодо покращання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території міста.

5. Заслуховує звіти та повідомлення керівництва МВ УМВС, голів опорних пунктів охорони правопорядку з питань забезпечення охорони громадського порядку на території міста.

6. Розглядає питання, пов’язані з виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету, що стосуються охорони правопорядку.

7. Вивчає організацію роботи в трудових колективах по боротьбі з правопорушеннями. За підсумками цього вивчення заслуховує керівників підприємств, організацій, установ міста, готує спільні рекомендації і пропозиції щодо покращання цієї роботи та можливості залучення громадськості щодо надання всебічної допомоги правоохоронним органам у вирішенні питань профілактики правопорушень.

8. Вивчає дотримання відповідними управліннями міської ради, відділами виконавчого комітету міської ради та службами міста повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог чинного законодавства, вносить пропозиції та рекомендації з зазначених питань.

9. Вивчає питання висвітлення в засобах масової інформації міста проблем, пов’язаних з посиленням боротьби з правопорушеннями, правового всеобучу населення, залучення громадськості щодо зміцнення правопорядку і спільно з представниками засобів масової інформації планує заходи по висвітленню цих проблем.

10. Працює в тісному контакті з засобами масової інформації, в першу чергу з тими, засновниками яких є міська рада: газетою “Контакт”, а також з журналістським корпусом всіх міських засобів масової інформації, сприяє їх об’єктивній роботі, забезпеченню реальної свободи слова на території міської ради.

11. Здійснює повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики в місті відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


Комісія з питань охорони здоров’ я, соціального захисту та зайнятості населення

1. Комісія розглядає питання доступності і безоплатності медичного обслуговування населення міста, розвитку та удосконалення мережі лікувальних закладів всіх форм власності та видів медичного обслуговування.

2. Готує і виносить на розгляд ради проекти міських програм з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення міста.

3. Попередньо розглядає розділи та показники міських програм щодо розвитку охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення міста, їх забезпечення бюджетним фінансуванням, а також їх виконання, готує по ним відповідні висновки.

3. Спільно з комісією з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування розглядає пропозиції про надання матеріальної допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям міста (в першу чергу соціально-незахищеним верствам населення) за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів та виносить питання на розгляд сесії.

4. Розглядає питання про встановлення за рахунок коштів міського бюджету і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

5. Розглядає пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

6. Розробляє пропозиції, надає висновки щодо міської програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

7. Вивчає стан виконання заходів, передбачених чинним законодавством, міськими програмами щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення.

8. Аналізує питання організації проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді, у вільний від занять час, на підприємствах, в установах та організаціях, а також питання якості проведення атестації робочих місць, умов праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, направляє пропозиції міському голові.

9. Погоджує пропозиції щодо встановлення розмірів і порядку здійснення додаткових до встановлених законодавством соціальних гарантій, передбачених міськими програмами з питань соціального захисту населення, та здійснює контроль за запровадженням компенсаційних виплат, різних видів допомоги і пільг громадян.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
МІСЬКОЇ РАДИ

1. Постійним комісіям належить право вносити на розгляд міської ради питання, що відносяться до їх відання.

2. Члени постійних комісій міської ради можуть виступати на пленарних засіданнях міської ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

З питань, внесених постійними комісіями на розгляд міської ради, або переданих комісіям на попередній чи додатковий розгляд, визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.

З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати із спільними доповідями і співдоповідями або окремо подавати свої зауваження і пропозиції.

3. Постійні комісії міської ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій міської ради надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов’язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або про вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки, встановлені законом.

5. Постійні комісії міської ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів міської ради , які не входять до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій, спеціалістів.

6. Члени постійних комісій міської ради зобов’язані брати участь у діяльності комісій, сприяти втіленню їх рішень, виконувати надані доручення.

Член постійної комісії користується ухвальним голосом з питань, які розглядає комісія, має право пропонувати питання для розгляду постійною комісією і брати участь у їх підготовці та обговоренні.

Член постійної комісії , пропозиції якого не дістали підтримки, може внести їх у письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання в міській раді .

Членові постійної комісії забезпечуються умови для активної участі у вирішенні питань, які розглядає комісія, для цього йому надаються необхідні документи та інші матеріали.

7. Члени постійних комісій міської ради за дорученням комісій та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісій, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів і організацій, а також громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісії для прийняття рішень.

8. Члени постійних комісій міської ради на час засідань, а також для виконання доручень комісій звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

9. Комісії зобов’язані проводити свої засідання, робити висновки та давати рекомендації з питань, що розглядаються нею, дотримуючись чинного законодавства.


РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ
КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання комісії скликається в міру необхідності , але не рідше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу комісії. Засідання комісій проводяться відповідно до планів роботи міської ради та комісії .Можуть бути розглянуті питання оперативного характеру, які не внесені до планів. Порядок денний засідання комісії розробляється головою.

2. За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях постійних комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:
1) рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;
2) рекомендації - відносно розгляду комісіями питань, внесених на їх розгляд, а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;
3) висновки - про проекти рішень міської ради, внесені на її розгляд, а також відносно кандидатур, які пропонуються для обрання міською радою.

3. Постійні комісії проводять свою роботу у відповідності до планів, які обговорюються на засіданні постійних комісій і вступають у дію після погодження їх міським головою.

4. Планування роботи постійних комісій є основою організаційного забезпечення виконання їх функцій і здійснюється відповідно до завдань, які стоять перед міською радою.

5. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по виконанню рішень міської ради, які стосуються даної комісії, та власних рекомендацій .

6. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень, з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

7. Постійна комісія у разі необхідності може запросити на своє засідання міського голову, його заступників, керівників відділів, управлінь та служб, які мають пряме відношення до питань, що розглядаються.

8. Питання, що належать до кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, або міського голови розглядатися постійними комісіями спільно.

Спільні засідання ведуть голови цих комісій за погодженням між собою.

Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших постійних комісій.

9. Комісії не розглядають питання, що не відносяться до їх компетенції, а також анонімні листи та звернення.

У випадку отримання комісією листів та звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, комісія передає їх на розгляд до відповідних органів.

10. Організаційно-методичне, технічне та інформаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється відділом забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради. Робота постійних комісій висвітлюється у засобах масової інформації.

11. Звіти постійних комісій про свою діяльність заслуховуються на сесіях міської ради не менше одного разу на рік.

РОЗДІЛ V. ДІЛОВОДСТВО ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

1. При веденні діловодства постійні комісії міської ради дотримуються Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153.

Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

2. Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками:
1) список членів постійної комісії в розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісій;
2) протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії;
3) план роботи міської ради, плани роботи комісії;
4) довідки, акти, інформації та інші матеріали, листування постійних комісій;
5) рішення міської ради, що стосується комісії;
6) Регламент роботи міської ради, це Положення, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих» та інші.

3. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії.
У протоколі зазначається:
1) дата і місце проведення засідання;
2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, із зазначенням причин;
3) порядок денний засідання;
4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
6) результати голосування з питань порядку денного;
7) прийняті рішення, рекомендації, висновки.

При відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

Протокол оформлюється у двох примірниках не пізніше трьох днів від дня засідання комісії.

Один примірник протоколу, належним чином оформленого та підписаного, зберігається у відділі забезпечення діяльності Южноукраїнської міської ради, а другий – у комісії.

4. До протоколів комісії додаються довідковий матеріал та матеріали, що були використані при розгляді питання, листи, відповіді на них, інформації та інше.

6. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій та секретарем.


РОЗДІЛ VI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів міської радиМіський голова А.М. Стулін

 
 

 


 

 

Нормативні акти

14.09.2011
Про затвердження комплексного плану-заходів щодо забезпечення беззбитковості та сталого функціонування комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2011-2014 роки

14.09.2011
Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

Інформація

GISMETEO: Погода по г.Южноукраинск