На головну
Зворотній зв'язок
Карта сайту
RSS-експорт
  прапор Сьогодні: 08 Жовтня, 2011 р. 14:33:33 Додати в вибране | Зробити стартовою krest  
header

Меню сайту

Випадкове фото

фото 68

Дружні ресурси

Важно! Перед вами архивная версия официального сайта Южноукраинска 2013 года! Скоро на его месте будет справочный сайт об этом городе!

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Положення про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади м.Южноукраїнська (далi - Положення) розроблено у відповідності з Законами України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 30.07.1998 року № 1511.
2. Положення визначає способи приватизації, порядок підготовки та проведення продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнськ (далі - об’єкти) за конкурсом та аукціоном, а також шляхом викупу, порядок розрахунків за придбаний об’єкт, права та обов’язки учасників приватизації.
3. Наведені нижче терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:
• конкурс - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов - найвищу ціну;
• аукціон - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;
• початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленим законодавством способом, що передбачає конкуренцію покупців;
• учасник конкурсу (аукціону) - юридична або фізична особа, яка зареєстрована відповідно до цього Положення;
• покупець - юридична або фізична особа, яка стала переможцем конкурсу або аукціону з продажу майна комунальної власності;
• організатор конкурсу (аукціону) - орган приватизації або уповноважена ним особа;
• невід’ємні поліпшення орендованого майна - здійснені орендарем заходи, спрямованi на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.
4. Об’єктами приватизації є:
• окреме індивідуально визначене майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), незалежно від їх вартості;
• цілісні майнові комплекси підприємств, віднесених програмою приватизації до групи А;
• незавершене будівництво та законсервовані об’єкти.
5. Органом приватизації є управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради (далi - орган приватизації).
6. Покупцями об'єктів можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнані покупцями
відповідно до ст. 5 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
7. Об’єкти приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних і позичених грошових коштів.
8. Включення об'єктів до переліку здійснюється за ініціативою виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, постійних комісій міської ради, органу приватизації чи покупців та затверджується відповідним рішенням міської ради. 
Приватизація об'єктів, що перебувають у комунальній власності здійснюється переважно конкурентними способами.
Включення об’єкту права комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу здійснюється за рішенням міської ради лише у разі, якщо орендарем, за згодою орендодавця, здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).
9. У разі приватизації об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, рішення про приватизацію такого об’єкта органи приватизації приймають спільно із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на підставі рішення Южноукраїнської міської ради про приватизацію об'єктів, яке виноситься на розгляд уповноваженим органом приватизації.
Відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, оформляється відповідним рішенням згідно з вимогами законодавства.
У разі відсутності рішення про відведення земельної ділянки в натурі, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, за поданням органів приватизації спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його органи на місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації, на балансі яких перебуває об’єкт незавершеного будівництва, у місячний строк вживають у встановленому порядку заходів щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва.
Покупець, який придбав об’єкт незавершеного будівництва під розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій розташований цей об’єкт, тільки під забудову.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об’єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється відповідно до закону від плати за землю щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об’єкт, на строк будівництва, визначений умовами приватизації.
10. Строк підготовки об’єкта приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації.

Розділ 1
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВ НА  ПРИВАТИ3АЦlЮ


1. Заявник складає заяву у трьох примірниках за встановленою формою, що додається (Додатки № 1, 2): 1-й залишається у виконавчому комітеті міської ради, 2-й залишається у органа приватизації, 3-й - у заявника.
2. За прийняття та розгляд документів заявником сплачується реєстраційний збір в розмірі 0,5 неоподаткованого мінімума доходів громадян.
3. Заявник заповнює бланк заяви державною мовою друкованими літерами. Помарки та виправлення не допускаються.
4. Заява складається з чотирьох частин:
• у першій частині (Об’єкт) наводяться дані про об’єкт приватизації;
• у другій частині (Заявник) наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;
• у третій частині (Спосіб) вказується спосіб приватизації, визначений міською радою або запропонований заявником; 
• у четвертій частині (Документи) наводиться перелік документів, які додаються до заяви.
В разі, якщо заявником є орендар, який подає заяву на включення орендованого ним майна (приміщення, будівлі, споруди), до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості здійснених невід’ємних поліпшень, він повинен протягом 15 календарних днів також додати наступні документи:
• договір оренди комунального майна;
• довідку про залишкову вартість орендованого майна;
• документ, що підтверджує письмову згоду орендодавця на здійснення за рахунок власних коштів орендаря полiпшень орендованого майна;
• проектно-кошторисну документацію на проведення полiпшень;
• акти приймання-передачi виконаних робіт, пов'язаних з поліпшенням орендованого майна, пiдписанi замовником i підрядником;
• відомість за підписом вiдповiдальних осіб орендаря та завірена його печаткою, що підтверджує фактично сплачені орендарем кошти на проведення робіт, пов’язаних з
поліпшенням орендованого майна, в тому числі придбані матеріали за формою, що додається (Додаток № 3);
• копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди;
• аудиторський висновок про джерела фінансування виконаних робіт та придбаних матеріалів, конструкцій тощо. Аудиторський висновок полiпшень, віднесених на збільшення первісної вартості орендованого майна, яке зазнало полiпшень, має містити розшифровку періоду, напрямів та джерел фінансування.
Неподання орендарем в зазначений термін вiдповiдних документів є підставою для внесення об’єкту приватизації до перелiкiв об'єктів, що підлягають приватизації на конкурентних засадах.
5. Право підписання заяви мають:
• від юридичної особи - керівник або уповноважена ним особа, підпис якої засвідчується печаткою юридичної особи;
• від фізичної особи - сама особа або уповноважена нею особа (при наявності нотаріально посвідченого документа про повноваження).
6. На заяві, що надійшла до виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, проставляється дата надходження та вхідний номер, кiлькiсть аркушів, підпис.
7. Надалі заява передається до органу приватизації, працівник якого робить на заяві позначки про наявність необхідних документів, реєструє заяву в книзі реєстрації заяв, проставляє на заяві дату реєстрації, реєстраційний номер, під яким заява внесена до книги реєстрації.
8. Заява визнається недійсною у випадку, коли дані, наведені в ній, не вiдповiдають дiйсностi.
Відмова в реєстрації заяви можлива у випадках, коли:
• заява складена не за встановленою формою;
• бланк заяви неправильно заповнено або є помарки та виправлення;
• відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені частиною четвертою заяви.
Обґрунтована відмова в реєстрації заяви в письмовій формі надсилається органом приватизації заявникові протягом трьох днів із дня отримання заяви.
9. Орган приватизації розглядає подану заяву та документи i в разі відсутності підстав для відмови у приватизації вносить пропозицію про включення об’єкта в перелік об'єктів, що підлягають приватизації згідно з п.8 Загальної частини цього Положення.
Вiдповiдне рішення органу приватизації повинно бути прийнято міською радою протягом місяця i в п’ятиденний строк повідомлено про це в письмовій формі заявника, адмiнiстрацiю та трудовий колектив підприємства, що приватизується або майно якого приватизується. 10. Відмова в участі в приватизації можлива у випадках, коли: 
• особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно до ст. 5 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)";
• законодавством встановлено обмеження щодо приватизації цього об’єкта;
• майно включено до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації;
• не затверджено переліків об'єктів комунальної власності, з визначенням способу приватизації.

Розділ 11
ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА КОНКУРСОМ,  НА АУКЦІОНІ ТА ШЛЯХОМ ВИКУПУ


1. Підготовка до проведення конкурсу, аукціону
1.1. Органiзацiйна робота по пiдготовцi конкурсів, аукціону здійснюється органом приватизації.
Для проведення конкурсу виконавчий комітет за поданням органу приватизації погодженим з постійною комісією міської ради з питань дотримання законності, правопорядку, власності, зайнятості населення та роботи засобів масової інформації створює конкурсну комiсiю з приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнськ (далi - Комiсiя), згідно з Положенням про комісію.
Орган приватизації може укладати угоду з юридичною особою та уповноважити її на проведення аукціону.
1.2. Початкова ціна продажу об'єктів за конкурсом, на аукціоні визначається вiдповiдно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.
1.3. Орган приватизації публікує в мiсцевiй пpeci (газета Южноукраїнської міської ради «Контакт») iнформацiйне повідомлення про об’єкти, які приватизуються за конкурсом, аукціоном. В iнформацiйному повiдомленнi розміщуються наступні відомості:
• назва об’єкта, його місцезнаходження;
• обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експертна оцінка;
• кiлькiсть та склад робочих місць;
• баланс активів i пасивів, рентабельність за останні три роки (при необхідності);
• відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт;
• початкова ціна продажу, у тому числі засоби платежу за придбаний об’єкт;
• умови продажу та подальшої експлуатації об’єкта, відведення земельної ділянки;
• суми внеску за реєстрацію заяви про приватизацію та грошових коштів, що мають вноситися покупцями у розмірі 10 вiдсоткiв початкової ціни об’єкта приватизації;
• назва банку, адреса та номер рахунку, відкритого для розрахунків за початкової ціни продажу об’єкта;
• кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;
• час та місце особистого ознайомлення з об’єктом;
• час та місце проведення конкурсу, аукціону;
• адреса, номер телефону, час роботи служби по організації конкурсу, аукціону;
• іншу iнформацiю, яку визначає орган приватизації.
Зазначена iнформацiя публікується не пiзнiш, як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, аукціону. 
1.4. З моменту опублікування iнформацiйного повідомлення орган приватизації надає можливість попереднього ознайомлення з об’єктом приватизації всім юридичним та фізичним особам, які бажають взяти участь в конкурсі, аукціоні.
1.5. Продаж об'єктів за конкурсом, на аукціоні здійснюється за наявності не менш, як двох учасників.
1.6. Для реєстрації фізичних та юридичних осіб, як учасників конкурсу, аукціону, сплачується встановлений органом приватизації реєстрацiйний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносяться грошові кошти в розмірі 10 вiдсоткiв початкової ціни продажу об’єкта.
Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок.
1.7. Якщо фізична або юридична особа висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначаться на основі суми початкової ціни цих об'єктів.
1.8. У десятиденний термін після закінчення конкурсу, аукціону внесені грошові кошти у
розмiрi 10 вiдсоткiв початкової ціни продажу об’єкта повертаються учасникам конкурсу, аукціону, які не стали переможцями. Покупцеві, який придбав об’єкт, вказані грошові кошти зараховуються в установленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт. Ресстрацiйнi внески поверненню не підлягають.
1.9. Для участі в конкурсі, аукціоні юридичні та фiзичнi особи подають до органу приватизації заяву за встановленою цим Положенням формою та визначені нею документи.
1.10. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватись як учасник конкурсу, аукціону повинна мати при собі:
• документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
• документ про сплату реєстраційного внеску;
• документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта;
• нотаріально посвiдченi копії установчих документів (для покупців - юридичних осіб);
• декларацію про доходи (для покупців - фізичних осіб).
1.11. Відомості про учасників конкурсу, аукціону заносяться до книги реєстрації окремо по кожному об’єкту, який підлягає приватизації i повинні містити:
• порядковий номер (вiдповiдно до реєстрації);
• прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);
• номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.
Відомості про учасників конкурсу або аукціону, їх кiлькостi i конкурсних пропозицій покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
1.12. Кінцевий термін прийняття заяв для участі у конкурсі -7 днів до початку проведення конкурсу, на участь в аукціоні - 3 дні до початку аукціону.
1.13. До початку проведення конкурсу, аукціону конкурсна комісія або орган приватизації чи уповноважена особа, яка діє вiдповiдно до угоди з органом приватизації, має ознайомити кожного учасника з правилами проведення конкурсу, аукціону.
1.14. Якщо на участь в конкурсі, аукціоні подав заяву один учасник, орган приватизації може ініціювати перед міською радою питання про приватизацію об’єкта шляхом викупу цим учасником. У разі прийняття радою відповідного рішення нова заява учасником не подається, а вартість об’єкта змінюється з урахуванням вимог методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, для неконкурентних способів приватизації.
1.15. Орган приватизації складає переліки об'єктів, не проданих або знятих з аукцiонiв, конкурсів, та вносить пропозиції до міської ради про повторний їх продаж на аукціоні, за конкурсом або про їх приватизацію шляхом викупу іншими покупцями. 
Об’єкт приватизації може бути запропонований для продажу на аукціоні, за конкурсом не більше двох разів, якщо міська рада не прийме іншого рішення.
1.16. У разі повторного проведення конкурсу, аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну, у цьому разі початкову ціну об’єкта може бути зменшено, але не більш, як на 30 відсотків його початкової ціни.
1.17. Повторний конкурс, аукціон проводиться вiдповiдно до порядку, визначеного цим Положенням.

2. Умови участі в конкурсі та порядок його проведення.
2.1. Конкурсна комiсiя у 15-дений строк після її утворення визначає умови та термін проведення конкурсу, які затверджує виконавчий комітет міської ради за поданням органу приватизації.
2.2. До умов конкурсу можуть бути вiднесенi зобов'язання покупця щодо:
• здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;
• виконання вимог антимонопольного законодавства;
• збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць;
• початкової ціни продажу об’єкта та дотримання строків оплати;
• збереження досягнутих на час укладання договору профілю дiяльностi, номенклатури або обсягу виробництва, зазначених у договорі, видів продукції (послуг);
• виконання встановлених для підприємства мобiлiзацiйних завдань;
• створення безпечних або нешкідливих умов праці;
• умов утримання об'єктів соцiально-культурного призначення;
• здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологiчних наслiдкiв експлуатації об’єкта та iншi.
2.3. Конкурсна комiсiя розглядає заяви претендентів на участь у конкурсі, визначає склад його учасників. Результати розгляду в письмовому вигляді доводиться до заявників.
2.4. Конкурс здійснюється у два етапи. Зареєстрованi заяви та конкурсні пропозиції учасників конкурсу подаються безпосередньо до конкурсної комісії в день проведення конкурсу (але до початку проведення його першого етапу).
Конкурсні пропозиції подаються в письмовій формі у запечатаному конверті з назвою конкурсу та написом «конкурсні пропозиції» i має включати:
• назву i місцезнаходження об’єкта;
• вiдомостi про юридичну або фізичну особу;
• запропоновану ціну придбання об’єкта;
• зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;
• додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
2.5. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, який має містити:
• умови конкурсу;
• відомості про учасників конкурсу;
• пропозиції кожного учасника конкурсу;
• обгрунтування вибору переможця конкурсу.
Протокол підписується yciма членами конкурсної комісії та затверджується органом приватизації у триденний термін.
2.6. Iнформацiя щодо пропозицій попереднього переможця конкурсною комісією доводиться в письмовій формі до вcix учасників конкурсу. 
2.7. Через п’ять робочих днів після затвердження протоколу проводиться чергове засідання конкурсної комісії. Якщо протягом цього часу від учасників не надійдуть додаткові пропозиції, то конкурсна комісія приймає рішення про визнання попереднього переможця остаточним переможцем.
За наявності додаткових пропозицій конкурсна комiсiя їх розглядає.
При цьому вони повинні бути кращими за пропозиції попереднього переможця.
Протокол засідання комісії в триденний термін затверджується органом приватизації.
2.8. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається не менш як 2/3 голосів присутніх членів комісії.
2.9. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 70 вiдсоткiв його початкової ціни.
2.10. Інформація про остаточну ціну та переможця конкурсу публікується в мiсцевiй пресі (газеті Южноукраїнської міської ради «Контакт») протягом 30 календарних днів після укладення договору купiвлi-продажу.

3. Умови участі в аукціоні та порядок його проведення.

3.1. Аукціон проводиться органом приватизації або уповноваженою особою, яка діє вiдповiдно до угоди з органом приватизації. Угода повинна передбачати:
- строки проведення аукціону;
- початкову ціну продажу об’єкта приватизації i порядок її зниження: розмір і порядок виплати винагороди;
- взаємні зобов’язання умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін та інші умови.
3.2. Якщо при продажу об’єкта не надана iнформацiя, передбачена цим Положенням, він може бути знятий з торгів за вимогою будь-якого з учасників аукціону.
3.3. Організатор аукціону виготовляє квитки учасників аукціону, в яких зазначаються:
- номер, під яким учасник бере участь у торгах;
- назва об’єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь фізична або юридична особа;
- умови проведення аукціону.
3.4. Перед проведенням аукціону його учасники зобов’язані зареєструватися. При реєстрації учасники аукціону отримують аукціонні номери, які зобов’язані повернути після закінчення аукціону.
3.5. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далi - ліцитатором). До початку торгів ліцитатор оголошує правила проведення аукціонних торгів.
3.6. По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує назву, описує об’єкт, умови його продажу.
3.7. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу об’єкта. У процесі торгів ліцитатор називає ціну, а учасники сповіщають про готовність купити об’єкт за цю ціну, підносячи вгору табличку з аукціонним номером. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менш як на оголошений ліцитатором крок аукціону, який становить не менш як 10 вiдсоткiв початкової вартості майна.
3.8. Якщо ціна, запропонована покупцем, який першим пiднiс вгору табличку з номером, більша, ніж ціна, оголошена ліцитатором, то ліцитатор називає номер покупця i запропоновану ним ціну. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, яка дорівнює запропонованій покупцем ціни, що збільшена у вiдповiдностi з кроком аукціону.

3.9. Торги по цьому лоту закінчуються, коли після триразового оголошення чергової ціни жоден з покупців не пiднiс вгору табличку з аукціонним номером. Переможцем торгів визнається покупець, аукціонний номер якого був названий ліцитатором останнім. 3.10. Після закінчення торгів по цьому лоту ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу i аукціонний номер переможця.
3.11. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, вiдповiдно до умов угоди з органом приватизації, має право знизити ціну об’єкта, але не
більш як на 10 вiдсоткiв. Якщо після такого зниження об’єкт не вдається продати, торги припиняються.
3.12. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, вiдомостi про Покупця).
Протокол у 2-х екземплярах підписується ліцитатором та покупцем (його представником) i у триденний термін затверджується органом приватизації.
Перший примірник протоколу залишається в органі приватизації, другий примірник видається покупцю. Цей протокол є документом, який посвідчує право покупця на укладення договору купiвлi-продажу.
3.13. Покупець, який відмовився від підписання протоколу, що підтверджується актом, підписаним трьома незацікавленими особами, позбавляється права на подальшу участь в аукцiонi.
3.14.Iнформацiя про результати аукціону публікується органом приватизації у друкованих засобах масової інформації протягом 30 календарних днів після укладання договору купiвлi-продажу, в якій зазначається:
• перелік проданих об'єктів;
• остаточна ціна продажу;
• переможець аукціону.

4. Порядок проведення приватизації шляхом викупу.


4.1. Викуп застосовується щодо об'єктів приватизації: 
- не проданих на аукціоні, за конкурсом;
- включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу відповідно до рішень міської ради.
У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будiвлi, споруди, примiщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо вiдокремити від вiдповiдного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 вiдсоткiв залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будiвлi, споруди, приміщення).
У разі якщо орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна, орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах.
4.2. Перелік об'єктів, що приватизуються шляхом викупу, підлягає опублікуванню органом приватизації в мiсцевiй пресі у 15-денний термін з дня його затвердження i повинен містити:
• назву об’єкта приватизації;
• місцезнаходження об’єкта приватизації.
4.3. Юридична або фізична особа подає заяву за формою, встановленою цим Положенням. 
4.4. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається експертним шляхом, вiдповiдно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 
4.5. У разі викупу об’єкту приватизації його вартість визначається на пiдставi експертної оцінки. Результати експертної оцінки затверджуються органом приватизації.
Затвердження оцiнки майна здійснюється на пiдставi результатів рецензування звіту про оцінку майна.

5. Вступ у права власності та порядок проведення розрахунків за об’єкти, придбанi шляхом конкурсу, аукціону та викупу.

5.1. Право власності на об’єкт переходить до покупця з моменту повного розрахунку за договором купiвлi-продажу. Після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав та обов’язків приватизованого підприємства.
5.2. До набуття продавцем права власності на придбаний об’єкт приватизації вiдповiдальнiсть за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник
підприємства, що приватизується, або підприємства (установи, органiзацii), на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації.
5.3. У п'ятиденний термін з дня затвердження результатів конкурсу, аукціону між органом приватизації та покупцем укладається договір купiвлi-продажу. Протягом 14 календарних днів орган приватизації на підставі акта оцінки вартості майна укладає договір купiвлi-продажу об’єкта, що приватизується шляхом викупу.
5.4. Договір включає:
• назву підприємства, його адресу;
• відомості про продавця та покупця;
• остаточну ціну продажу об’єкта за конкурсом або на аукціоні або розмір викупу;
• взаємні зобов'язання продавця та покупця;
• номери їх розрахункових рахунків;
• назви та адреси банківських установ;
• умови внесення платежів.
У договорі купiвлi-продажу також зазначаються зобов'язання сторін, якi визначені умовами конкурсу, аукціону та правові наслідки їх невиконання.
У двотижневий термін з дня переходу права власності на об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації.
Зобов’язання покупця, передбаченi договором купiвлi-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов’язань.
5.5. У триденний термін після нотаріального посвідчення договору купiвлi-продажу представник органу приватизації i новий власник підписують акт прийому-передачi придбаного об’єкта (Додаток 4).
5.6. Учасник конкурсу, аукціону визнаний переможцем, але який відмовився від підписання договору купiвлi-продажу, відшкодовує вартість робіт, пов'язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням конкурсу, аукціону.
5.7. Інформація про результати викупу та про остаточну ціну i переможця конкурсу, аукціону публікується органом приватизації у друкованих засобах масової iнформацiї протягом 30 календарних днів після укладення договору купiвлi-продажу.
5.8. Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються вiдповiдно до чинного законодавства з питань приватизації.
5.9. Договір купiвлi-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як за оплату за придбаний об’єкт приватизації. 
Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту переходу до нього права власності на об’єкт приватизації. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 вiдсоткiв ціни продажу об’єкта. 
5.10. Покупець, що не сплатив за об’єкт приватизації, придбаний шляхом викупу, на аукціоні або за конкурсом, протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору сплачує неустойку в розмiрi 20 % від ціни продажу.
Рішення про викуп об’єкта та результати конкурсу, аукціону в таких випадках підлягають анулюванню.
5.11. Орган приватизації здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купiвлi-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбаченi чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.
5.12. Спори, що виникають у процесі приватизації майна, вирішуються у судовому порядку.

 

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію з приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнська

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Положення про конкурсну комісію з продажу майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.05.1993 № 2219 i визначає порядок створення та діяльності конкурсної комісії з приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнська.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Конкурсна комісія з приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Южноукраїнськ (далі - Комісія) - це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом міської ради за поданням органу приватизації погодженим з постійною комісією міської ради з питань дотримання законності, правопорядку, власності, зайнятості населення та роботи засобів масової інформації для проведення конкурсів з продажу майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнськ (далі – об’єкти) з метою визначення переможця.
2.2. Основними принципами діяльності комісії є: 
- законність;
- колегіальність прийняття рішень;
- повнота розгляду планів приватизації відповідно до встановлених умов конкурсу;
- обґрунтованість прийнятих рішень;
- рівність усіх учасників конкурсу перед комісією;
- незалежність членів комісії.
2.3. Комісія створюється протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
2.4. Орган приватизації повідомляє керівників підприємств, установ, організацій про необхідність делегування до складу комісії своїх представників. Вищевказані керівники зобов’язані забезпечити участь свого представника в роботі комісії.

2.5. До складу комісії входять представники: органу приватизації - 2 особи, підприємства, що приватизується або майно якого приватизується (балансоутримувача) - 1 особа, виконавчого комітету міської ради - 2 особи, міської ради - 2 особи. 3агальна кількість членів комісії 7 осіб.
2.6. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням органу приватизації. Цим же рішенням призначається голова комісії й визначається строк розробки та подання умов конкурсу до органу приватизації. 

2.7. Діяльність комісії припиняється після затвердження результатів конкурсу. 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Основними завданнями комісії є:
- прийняття від покупців заяв та інших документів на участь у конкурсі;
- реєстрація учасників конкурсу;
- визначення умов конкурсу;
- визначення терміну проведення конкурсу;
- контроль за проведенням інвентаризації майна об’єкта приватизації;
- забезпечення ознайомлення учасників конкурсу з об’єктом приватизації;
- розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
- визначення остаточного переможця конкурсу;
- складання протоколу про результати конкурсу та подання його до органу приватизації.

4. ПРАВА ТА ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Комiсiя має право:
- під час розробки умов конкурсу вимагати від державних органів, організацій та підприємств подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
- залучати до роботи експертів, консультантів, спеціалізовані аудиторські, консультаційні організації та фірми;
- визначати умови та строк проведення конкурсу;
- визначати переможця конкурсу.
Члени комісії не мають права: 
- вести поза межами засідань переговори з учасниками конкурсу;
- мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.
4.3. Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за своєчасну розробку умов та проведення конкурсу, порушення норм Положення та розголошення інформації про учасників, їх кількість та їх плани приватизації (до затвердження переможця).

5. ОРГАНI3АЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI KOHKУPCHOЇ KOMICІЇ


5.1. Керує діяльністю комісії, i організовує роботу голова комісії, який в межах покладених повноважень:
- скликає засідання комісії;
- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
- видає розпорядження, обов’язкові для членів комісії та посадових oci6 об’єкта, що приватизується;
- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

5.2. Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження i доручення голови комісії.

5.3. Члени комісії мають право голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

5.4. Засідання комісії є закритими, вони проводяться в міру необхідності. Дата проведення засідання визначається головою комісії. 

5.5. На засіданнях комісії секретарем комісії ведеться протокол.

5.6. На першому засіданні комісія визначає умови та термін проведення конкурсу, Протокол цього засідання підписується головою та секретарем комісії i направляється до органу приватизації, який у триденний термін затверджує протокол.

5.7. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як 2/3 усіх членів комісії.

5.8. Рішення про ви6iр попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається не менш як 2/3 голосів присутніх на засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування. У випадку рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

5.9. В протоколі засідання по визначенню переможця конкурсу, зазначаються такі відомості:
- умови конкурсу;
- відомості про учасників конкурсу;
- пропозиції кожного учасника конкурсу;
- обґрунтування вибору переможця конкурсу.
Протокол підписується усіма членами комісії, що були присутні на засіданні i направляється органу приватизації.Додаток 1
до Положення про порядок організації
та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська

Реєстраційний номер №_________ ________у ______________________________________
_________/________
(орган приватизації)

“______”_______________________200___р.
(дата реєстрації заяви)

Заява на приватизацію

* * * * * Об’єкт приватизації * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(майно підприємства або підрозділу, цілісний майновий комплекс, окреме індивідуальне
визначене майно, незавершене будівництво)
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження об’єкту приватизації – повна адреса)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(код за ЄДРПОУ) (повна назва підприємства – юридичної особи)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження підприємства)

* * * * * Заявник * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи)
держава
_____________________________________________________________________________
(повна офіційна назва держави, де зареєстрований заявник)
керівник______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові, посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Адреса - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - _______________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження заявника)
Телефон - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Заявник або
уповноважена ним особа________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

Паспорт: серія_________№_________________, виданий “_____”____________________р.
_____________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)

* * * * *Спосіб * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(викуп, аукціон, конкурс)

* * * * *Документи* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Заява на приватизацію, на_______арк. у 3 прим.
Перелік номерів банківських рахунків, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт, на _______арк. у 1 прим.
Документ про внесення плати за подання заяви на_______арк. у 1 прим.
Нотаріально посвідчені копії установчих документів (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування – для органу місцевого самоврядування) на______арк. у 1 прим.
Відомості про розподіл статутного фонду між учасниками на______арк. у 1 прим.
Додаткові для учасників аукціону, конкурсу:
документ про внесення застави на________арк. у 1 прим.
Документ, що уповноважує особу на участь в аукціоні, конкурсі на ______арк. у 1 прим.

Наявність документа позначити знаком |х|
Заява подається у ______примірниках. Прийнято від заявника всього________арк.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

________________________ М.П. _______________________ М.П.
(підпис заявника або (заявника) (підпис особи від органу (органу
уповноваженої ним особи) приватизації) приватизації)
“____”_____________________200___р. Вхідний №__________________________
(дата заповнення заяви)

“____”_____________________200___р.
(дата прийняття заяви)

Додаток 2
до Положення про порядок організації
та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська

Реєстраційний номер №_________ ________у ______________________________________
_________/________
(орган приватизації)

“______”_______________________200___р.
(дата реєстрації заяви)
Заява на приватизацію

* * * * * Об’єкт приватизації * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(майно підприємства або підрозділу, цілісний майновий комплекс, окреме індивідуальне
визначене майно, незавершене будівництво)
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження об’єкту приватизації – повна адреса)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(код за ЄДРПОУ) (повна назва підприємства – юридичної особи)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _____________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження підприємства)

* * * * * Заявник * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
громадянин (ка)________________________________________________________________
(повна офіційна назва держави або особа без громадянства)
керівник______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові, посада)
Адреса - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - _______________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження заявника)

Телефон - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Заявник або
уповноважена ним особа________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

Паспорт: серія_________№_________________, виданий “_____”____________________р.

_____________________________________________________________________________
(назва органу, що видав паспорт)

* * * * *Спосіб * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_____________________________________________________________________________
(викуп, аукціон, конкурс)

* * * * *Документи* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Заява на приватизацію, на_______арк. у 3 прим.
Перелік номерів банківських рахунків, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт, на _______арк. у 1 прим.
Документ про внесення плати за подання заяви на_______арк. у 1 прим.
Декларація про доходи на______арк. у 1 прим.
Відомості про розподіл статутного фонду між учасниками на______арк. у 1 прим.
Додаткові для учасників аукціону, конкурсу:
документ про внесення застави на________арк. у 1 прим.
Документ, що уповноважує особу на участь в аукціоні, конкурсі на ______арк. у 1 прим.

Наявність документа позначити знаком |х|
Заява подається у ______примірниках. Прийнято від заявника всього________арк.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
________________________ М.П. _______________________ М.П.
(підпис заявника або (заявника) (підпис особи від органу (органу
уповноваженої ним особи) приватизації) приватизації)
“____”_____________________200___р. Вхідний №__________________________
(дата заповнення заяви)

“____”_____________________200___р.
(дата прийняття заяви)Додаток 3
до Положення про порядок організації
та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська

ВІДОМОСТЬ
Розрахунку вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна

Види робіт, придбання матеріалів Вартість Реквізити платіжного документа Джерела фінансування витрат


Керівник ________________________
(підпис)

Головний бухгалтер ________________________
(підпис)


“_____”_________________200___р. М.П.

Додаток 4
до Положення про порядок організації
та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська

АКТ
приймання-передачі об’єкта комунальної власності територіальної
громади м. Южноукраїнська

м.Южноукраїнськ “_____”________________200___р.

Ми, що підписалися нижче______________________________________________________,
(назва органу приватизації)
який знаходиться за адресою:____________________________________________________,

в особі, яка діє на підставі_______________________________________(далі – Продавець),

з одного боку, ________________________________________________________________,
(назва юридичної особи або прізвище та ім’я по батькові фізичної особи)

який знаходиться за адресою:____________________________________________________
(адреса покупця)
в особі___________________________________________________________________, який
(прізвище, ім’я та по батькові)
діє на підставі______________________________(далі – Покупець), з другого боку, уклали
цей акт про наступне.

Відповідно до договору купівлі – продажу об’єкта комунальної власності територіальної громади м.Южноукраїнська від “___”_______________200___р. №___,
який нотаріально посвідчений____________________________________________________
(назва державного органу нотаріату або прізвище, ім’я та
__________________________________________, Продавець передає, а Покупець приймає
по батькові приватного нотаріуса)
у власність____________________________________________________________________
(об’єкт приймання – передачі)
станом на__________________________________.
(дата укладення договору)
Об’єкт майна, що передається

п/п Назва об’єкта Адреса Інвентарний номер Балансова вартість (грн.)

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Продавець Покупець

___________________ _____________________
___________________ _____________________

Продавець_____________________ Покупець_______________________
М.П. (підпис) М.П. (підпис)

 

Нормативні акти

14.09.2011
Про затвердження комплексного плану-заходів щодо забезпечення беззбитковості та сталого функціонування комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2011-2014 роки

14.09.2011
Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

Інформація

GISMETEO: Погода по г.Южноукраинск