На головну
Зворотній зв'язок
Карта сайту
RSS-експорт
  прапор Сьогодні: 08 Жовтня, 2011 р. 14:38:22 Додати в вибране | Зробити стартовою krest  
header

Меню сайту

Випадкове фото

Ангел и атом

Дружні ресурси

Важно! Перед вами архивная версия официального сайта Южноукраинска 2013 года! Скоро на его месте будет справочный сайт об этом городе!
Це Положення регулює суспільні відносини по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська.

1.Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів Фонду державного майна України, актів Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету і спрямовано на регулювання порядку передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста, з метою підвищення ефективності його використання, задоволення прав та інтересів територіальної громади міста, створення сприятливих умов розвитку підприємництва в місті.
Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради наділено повноваженнями виконання функцій ведення Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, надання дозволів підприємствам, що перебувають у власності територіальної громади, на передачу в оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна, яке знаходиться на їх балансі або передане в оперативне управління згідно з чинним законодавством України, рішеннями Южноукраїнської міської ради та за висновками комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська .
1.2. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
- оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
-об’єкти оренди – цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме комунальне майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене комунальне майно за винятком тих об’єктів, які відповідно до чинного законодавства не можуть бути об’єктами оренди;
- орендар – фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи будь – яких форм власності.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності;
- орендодавець – комунальні підприємства, бюджетні установи та організації уповноважені Южноураїнською міською радою управляти комунальним майном, на балансі яких знаходиться це майно. Орендодавець несе відповідальність за стан майна та ефективне його використання;
- невід’ємні поліпшення орендованого майна – здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;
- орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності, та може використовуватись у таких значеннях:
- базова або початкова орендна плата - це економічний кількісний показник, обрахований без врахування інфляційних впливів або з врахуванням інфляційних впливів, за користування майном, яке передається в оренду згідно з Методикою розрахунку орендної плати, затвердженою рішенням міської ради або яке передається в оренду на конкурсних засадах та вказується в повідомленнях про оголошення конкурсу;
- річна, місячна, добова, погодинна орендна плата - це економічний кількісний показник в залежності від періоду, за який визначається розмір орендної плати;
- суборенда - засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі ( в межах основного договору оренди);
- цілісний майновий комплекс - господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, з автономними інженерним комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс;
- індивідуально визначене майно - інвентарні об’єкти або групи інвентарних об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об’єкт;
- конкурсна (орендна) комісія - це тимчасово діючий колегіальний орган, склад якого затверджується міською радою, та який збирається управлінням житлово-комунального господарства міської ради з метою проведення конкурсів з надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади;
- вартість – суспільно – визначений еквівалент у грошовій сумі;
- оцінка - процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату;
- незалежна оцінка – визначення вартості майна, що передається в оренду, здійснювана експертом;
- експерт - суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;
- дата оцінки - дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна;
- нежитлове приміщення – простір у будівлі ( будинку, споруді тощо), обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою;
- Методика - це «Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська», яка затверджена рішенням міської ради;
- експлуатаційні витрати - це витрати орендодавця пов’язані з експлуатацією та наданням в оренду майна комунальної власності;
- ремонт будівлі - комплекс робіт з відновлення стану будівлі та (або) збільшення її довговічності;
- поточний ремонт будівлі - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає системне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу будівлі;
- капітальний ремонт будівлі - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;
- реконструкція будівлі - перебудова існуючих об’єктів, пов’язана з підвищенням їх техніко-економічного рівня, поліпшення умов експлуатації, зміною основних техніко –економічних показників ( функціональне призначення, геометричні розміри);
- проектно – кошторисна документація – документ, що визначає обсяг і зміст роботи та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

2. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди, на які поширюється дія цього Положення, є:
- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);
- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, в тому числі вбудовані);
- інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності (основні засоби виробництва, малоцінні предмети крім матеріалів, автотранспортні засоби, спеціальна автотранспортна техніка, обладнання).
2.2.Об’єктами права комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська , на які не поширюється дія цього Положення, є:
- нерухоме майно (приміщення), по якому прийнято рішення міської ради по переобладнанню під житло.

3. Орендарі

3.1.Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, з метою використання його для підприємницької діяльності до укладання договору, зобов’язана зареєструватись, як суб’єкт підприємницької діяльності.
3.3. При скасуванні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, розглядається питання щодо припинення дії договору оренди, і передачі з оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста.
3.4.Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.
3.5.Фізичні особи, які є членами територіальної громади міста Южноукраїнська, мають право отримати в оренду не для комерційної діяльності нежитлові приміщення в житлових будинках (мешканці одного будинку).
3.6. Суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають взяти в оренду комунальне майно, повинні бути зареєстровані у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.7.При наданні комунального майна в оренду переваги надаються членам територіальної громади міста Южноукраїнська, а також підприємствам, що перебувають у власності територіальної громади міста.
3.8. Від імені територіальної громади міста Южноукраїнська повноваження Орендодавця щодо нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна здійснює управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради далі (УЖКГ), а з його дозволу підприємства, що перебувають у власності територіальної громади, виконавчі органи Южноукраїнської міської ради, яким майно передано у повне господарське відання або оперативне управління.
3.9.Після визначення переможця конкурсу на оренду конкретного майна, подальше вирішення питання користування майном комунальної власності щодо переобладнання, земельні питання, розміщення технологічного обладнання та інше - розглядається згідно з чинним законодавством із відповідними службами в робочому порядку або на засіданні комісії для роботи у форматі «Єдиний офіс по прийому та видачі дозвільних документів на започаткування та здійснення підприємницької діяльності у місті Южноукраїнську».
3.10.Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам, які фінансуються з державного та міського бюджету, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам соціальної реабілітації дітей - інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1; 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь; релігійних обрядів та церемоній, комунальним підприємствам, політичним партіям, які мають свої представництва в Южноукраїнській міській раді, здійснюється поза конкурсом і розглядається на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.

4. Ініціатива (пропозиція) щодо надання комунального майна в оренду

4.1.Ініціатива щодо надання комунального майна в оренду може виходити від:
- суб’єктів, які відповідно до цього Положення мають право отримувати комунальне майно в оренду;
- підприємства – балансоутримувача майна;
- органів місцевого самоврядування.
4.2. Розгляд питань щодо оренди комунального майна здійснюється за ініціативою УЖКГ, підприємств, що перебувають у власності територіальної громади, на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.

5. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна

5.1.УЖКГ формує та веде Єдиний реєстр об’єктів комунального майна, яке знаходиться чи може бути передане в оренду (надалі – Єдиний реєстр), на підставі щомісячних звітів (термін до 5 числа поточного місяця) орендодавців комунального майна.
5.2.Підприємства, що перебувають у власності територіальної громади, виконавчі органи Южноукраїнської міської ради, в повному господарському відданні або оперативному управлінні яких перебуває комунальне майно, що не використовується ними, зобов’язані щомісячно до 5 числа поточного місяця надавати інформацію про це майно до УЖКГ для внесення такого комунального майна до об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в оренду, та внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру.
5.3.Єдиний реєстр ведеться УЖКГ в паперовому вигляді і оновлюється щомісячно.
5.4.До Єдиного реєстру включається інформація щодо назви об’єкта, його місцезнаходження, вартісних, кількісних показників та інша інформація.
5.5. УЖКГ забезпечує щомісячну звірку об’єктів комунального майна, які можуть бути надані в оренду, з підприємствами, що перебувають у власності територіальної громади.
5.6.УЖКГ забезпечує щомісячне опублікування інформації про вільне майно, яке може бути передано в оренду в офіційній системі «АМУ-Діалог» на сторінці міста Южноураїнська за адресою: www.аuc. оrg. uа/уuzhnоukrаinsk, а також ця інформація надається за письмовим запитом будь - якій зацікавленій особі.
5.7.Інформація про конкурс на право оренди комунального майна оприлюднюється відповідно до розділу 7 цього Положення.
5.8.У разі надходження запиту щодо інформації Єдиного реєстру, УЖКГ надає відповідну інформацію за станом на момент звернення протягом 15 календарних днів.

6. Подання заяв про надання комунального майна в оренду і порядок їх розгляду

6.1. Передумовою для передачі майна комунальної власності в оренду є письмове звернення суб’єкту ініціативи. Суб’єкт ініціативи подає заяву про це на ім’я міського голови. У заяві зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, термін оренди, інші відомості.
До заяви додаються:
- юридичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності: копія про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності юридичної особи;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- неприбутковими організаціями – копія документів про реєстрацію неприбуткової організації;
- фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
- фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності:
копія паспорту;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
6.2. Міський голова впродовж двох днів підписує заяву та направляє її для розгляду до УЖКГ та балансоутримувача. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструються УЖКГ у книзі обліку заяв.
6.3. Протягом 15 календарних днів з моменту надходження заяви УЖКГ на підставі даних Єдиного реєстру та заяви перевіряє таку інформацію:
- наявність в комунальній власності майна, яке відповідає вимогам заявника;
- належність конкретизованого у заяві майна на правах оренди або іншому речовому праві іншим особам;
- наявність заяв на оренду зазначеного майна з боку осіб, яким комунальне майно надається відповідно до п.3.10. цього Положення поза конкурсом;
- існування інших обмежень щодо конкретизованого заявником комунального майна, які унеможливлюють надання його в оренду;
- наявність раніше поданих заяв щодо оренди конкретизованого заявником об’єкта комунального майна;
Письмовий висновок щодо можливості або неможливості передачі конкретного об’єкта в оренду, надається УЖКГ заявнику протягом 15 календарних днів з дня отримання заяви.
6.4. Розгляд заяв про оренду цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та відповідних рішень Южноукраїнської міської ради щодо оренди комунального майна.
6.5.У разі наявності пропозиції від органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ, організацій, комунальних підприємств, що перебувають у комунальній власності та установ, передбачених пунктом 3.10., заяви інших осіб щодо цього майна не розглядаються.
6.6. Якщо з моменту опублікування в засобах масової інформації Реєстру комунального майна, яке може бути передано в оренду, надійшло одне (або більше) письмове звернення про передачу в оренду комунального майна, воно розглядається на конкурсних засадах.

7. Набуття права на оренду комунального майна на конкурсних засадах

7.1.Конкурс проводиться у випадках, передбачених пунктом 4.1;6.6 цього Положення та відсутності заяв від установ, підприємств про оренду майна відображених в п. 3.10.
7.2.Організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на УЖКГ.
7.2.1.УЖКГ забезпечує проведення незалежної оцінки майна. Питання щодо оплати оцінки, передбачити у вимогах конкурсу.
7.3. Оголошення конкурсу.
7.3.1.Передумовою проведення конкурсу є проведення експертної оцінки та визначення вимог конкурсу.
7.3.2.Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:
- назву об’єкту оренди та його місцезнаходження;
- характеристику об’єкту оренди (кількісні, якісні показники тощо);
- початковий розмір орендної плати (стартовий) визначається згідно з вимогами Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради і виду діяльності використання орендованого майна, визначеного комісією з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська;
- адреса, номер телефону, години роботи УЖКГ;
- кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
- час та місце ознайомлення з об’єктом оренди;
- час та місце проведення конкурсу;
- умови конкурсу щодо експлуатації об’єкта оренди;
- іншу необхідну інформацію.
7.4. Мета, завдання та умови розгляду документів на конкурсних засадах.
7.4.1.Розгляд документів на право оренди комунального майна на конкурсних засадах, полягає у визначенні Орендаря, який запропонував найвищу орендну плату та взяв на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу.
7.4.2.Умови конкурсу - це вичерпний перелік зобов’язань, які є, як правило, однаковими і незмінними для всіх претендентів на оренду певного об'єкта і встановлюються комісією з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.
7.4.3.Розгляд документів на конкурсних засадах на право оренди комунального майна визначається, виходячи з таких інтересів як: використання цього майна для задоволення потреб територіальної громади; отримання, як правило, найвищого розміру орендної плати; забезпечення утримання комунального майна в належному стані; виконання заходів по благоустрою прилеглої території біля об'єкта оренди; а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасником конкурсу.
7.5. Умови участі у конкурсі:
7.5.1.До участі у конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та необхідні документи, ознайомилися з умовами конкурсу (на заяві – підпис і дата: «З умовами конкурсу ознайомлений»).
7.5.2.Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде УЖКГ, де зазначається:
- порядковий номер учасника конкурсу;
- найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу;
-прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи та її представника або представника юридичної особи;
- назва об’єкту оренди.

8. Робота комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська


8.1. Розгляд документів на конкурсних засадах проводиться у день та в місці, що визначені в робочому порядку комісії. Склад комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська, затверджуються рішенням Южноукраїнської міської ради. 
8.2.Комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів.
8.3.Засідання комісії є правомочним за умови участі в ній більшості від складу членів конкурсної комісії.
8.4. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
8.5.Питання припинення діяльності комісії, внесення змін до її складу вирішується Южноукраїнською міською радою, шляхом прийняття відповідного рішення.
8.6.Проведення конкурсу. Визначення переможця конкурсу:
8.6.1.Перед початком конкурсної процедури учасники реєструються шляхом внесення відповідних відомостей про явку до реєстру заяв на проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста.
8.6.2.Конкурс розпочинає та веде голова конкурсної комісії або заступник .
8.6.3.Головуючий оголошує засідання комісії відкритим, оприлюднює порядок проведення конкурсу, умови конкурсу, початковий розмір орендної плати з розрахунку на місяць, вартість 1кв.м. та, у разі необхідності, іншу інформацію.
8.6.4.Після цього проводиться змагальна процедура, в ході якої головуючий засідання комісії робить поетапні пропозиції щодо збільшення розміру орендної плати. Кожний крок пропозиції відносно початкового розміру за 1кв.м. орендної плати збільшується на 0,50 грн.
8.6.5.Рішення про переможця конкурсу приймається комісією шляхом проведення відкритого голосування.
8.6.6.Після визначення переможця конкурсу, відомості про особу, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати, а також особу, яка запропонувала найвищий після неї розмір орендної плати, заносяться окремим рядком до протоколу конкурсу.
8.6.7.Рішення комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.6.8. Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий.
8.6.9.Протокол конкурсу підписує голова та секретар комісії.
До нього заносяться такі відомості:
- склад членів комісії, які брали участь у проведені конкурсу;
- склад учасників конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- хід проведення конкурсу;
- рішення та аргументація щодо визначення переможця;
- відомості про особу, яка запропонувала найкращі після переможця умови;
- інша інформація.
8.6.10.Інформація про результати конкурсу публікуються в офіційній системі «АМУ-Діалог» на сторінці міста Южноураїнська за адресою: www.аuc. оrg. uа/уuzhnоukrаinsk протягом 5 робочих днів з дня засідання комісії згідно з законодавством.
8.6.11.Рішення комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для надання дозволу про надання в оренду комунального майна.
8.6.12.Якщо на конкурс на конкретне комунальне майно надана одна заява, то конкурс вважається проведеним, якщо учасником прийнято один крок пропозиції (за 1кв.м. – 0,50 грн.)
8.6.13. Конкурс визначається таким, що не відбувся та проводиться повторно (повторний конкурс) у випадку наявності рішення судових органів про анулювання результатів конкурсу та відсутності заяв на оренду майна.

9. Надання дозволів підприємствам на передачу в оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна

9.1. Дозволи на передачу в оренду нерухомого майна видаються:
У разі погодження надання в оренду майна:
- на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська:
• бюджетним установам, які фінансуються з державного та міського бюджету, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам соціальної реабілітації дітей - інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1; 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь; релігійних обрядів та церемоній, комунальним підприємствам, політичним партіям, які мають свої представництва в Южноукраїнській міській раді;
• при визначенні переможця конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, зафіксоване в протоколі проведення конкурсу при передачі в оренду комунального майна;
• при перепрофілюванні використання нерухомого майна;
• при передачі в суборенду.
9.2.УЖКГ надає дозволи на оренду майна ( форма і зразок дозволу додається).
9.3.Дозволи на оренду індивідуально визначеного майна надаються УЖКГ згідно з заявою орендаря та орендодавця, погодженою міським головою та балансоутримувачем майна.
9.4. Дозвіл підписується міським головою та начальником УЖКГ.
9.5.Надання в оренду майна без дозволу УЖКГ не дозволяється.

10. Порядок укладання Договорів оренди комунального майна

10.1.Договори про оренду комунального майна укладаються у порядку, визначеному законодавством України та з урахуванням уточнень, визначених цим Положенням.
10.2.Договори оренди комунального майна укладаються:
• при вирішенні питання оренди майна і наявності рішення комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська про визначення переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі проведення конкурсу:
- дозволу оренди;
- страхового свідоцтва об’єкта оренди (в місячний термін після укладання договору);
- акту прийому передачі майна;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію;
- копії паспорта;
- копії свідоцтва платника податків;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- інші установчі документи;
• на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська бюджетним установам, які фінансуються з державного та міського бюджету, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам соціальної реабілітації дітей - інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1; 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь; релігійних обрядів та церемоній, комунальним підприємствам, політичним партіям, які мають свої представництва в Южноукраїнській міській раді:
- дозволу оренди комунального майна;
- незалежної оцінки;
- плану – схеми приміщення;
- страхового свідоцтва об’єкта оренди (протягом місяця після укладання договору);
- акту прийому передачі майна;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію;
- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- інші установчі документи.
10.3.В окремих випадках можливе надання в оренду разового характеру приміщень, закладів у вільний від їх роботи час при погодженні з балансоутримувачем комунального майна та по балансовій вартості без конкурсних засад.
10.4.Договір оренди комунального майна укладається протягом 20 календарних днів з моменту оголошення результатів конкурсу на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська (при своєчасному поверненню комунального майна з оренди).
10.5.Підприємство – балансоутримувач об’єкта майна подає проект Договору про передачу майна в двох примірниках, зареєстрованих, підписаних керівником і скріплених печаткою, на розгляд та погодження до УЖКГ.
10.6. Отримавши проект Договору, УЖКГ при відсутності зауважень, погоджує розрахунок орендної плати, скріплює печаткою і повертає обидва примірники до організації - балансоутримувача.
10.7.Організація-балансоутримувач, отримавши від суб’єкта, якому об’єкт майна передано в оренду, один примірник Договору, підписаний, скріплений печаткою та погоджений розрахунок орендної плати УЖКГ, включає Договір оренди до Реєстру об’єктів комунального майна, яке передано в оренду.
10.8. Суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні або фізичні особи), з якими будуть встановлені орендні відносини, зобов’язані одночасно з укладанням договору оренди укласти відповідні угоди на електро-, тепло-водопостачання, водовідведення, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж тепло-водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої території та інші послуги, які їм будуть надаватися відповідними підприємствами.
10.9. Суб’єкти підприємницької діяльності, які протягом місяця після прийняття рішень щодо передачі в оренду майна на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська з неповажних причин не оформили дозвіл на оренду комунального майна територіальної громади міста, не уклали Договір оренди, то таке майно вважається вільним, інформація про нього, передається підприємствами – балансоутримувачами до УЖКГ для подальшого перерозподілу на конкурсних засадах.
10.10.Передача об’єкта оренди здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди та оформлюється актом прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін.
10.11.У передачі в оренду об’єктів може бути відмовлено, якщо:
- було прийнято рішення Южноукраїнської міської ради про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;
- об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення інвестицій згідно з рішенням Южноукраїнської міської ради.
10.12.Орендар проводить незалежну оцінку вартості об’єкта оренди (довгострокові договори оренди) не рідше одного разу на три роки.

11. Істотні умови Договору оренди

11.1. Істотними умовами Договору оренди є:
- об’єкт оренди (склад і вартість майна);
- термін, на який укладається Договір оренди;
- орендна плата з урахуванням її індексації;
- орендна плата визначена за проведеним конкурсом з урахуванням індексації;
- порядок використання амортизаційних відрахувань;
- відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу;
- виконання сторонами зобов’язань;
- відповідальність сторін;
- забезпечення виконання зобов’язань (штраф, пеня, неустойка);
- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.
11.2. За згодою сторін можуть включатися визначені комісією, або орендодавцем комунального майна, для кожного окремого об’єкта оренди, додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами та строки їх виконання.
11.3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання Договору оренди.
11.4. Строк, на який укладається Договір оренди, визначається на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська. Якщо строк оренди комунального майна перевищує три роки, передача цього майна в оренду затверджується відповідним рішенням Южноукраїнської міської ради з наступним нотаріальним оформленням (нотаріальні витрати за рахунок орендаря).
11.5.Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.
Орендар, який затримав повернення об’єкта оренди орендодавцю сплачує штраф у 5-ти кратнім розмірі місячної орендної плати (решти платежів) за кожен день затримки, та несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

12. Орендна плата

12.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату, незалежно від наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором оренди до 25 числа місяця наступного за звітним. Річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати десяти відсотків вартості орендованого майна. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
12.2.Орендна плата встановлюється виключно в грошовій формі.
12.3.Нарахування орендної плати за користування комунальним майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі і здійснюється на протязі всього періоду фактичного користування комунальним майном, включно до дня підписання обома сторонами акту прийому - передачі із оренди комунального майна.
12.4. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати та за результатами конкурсу.
12.5.Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.
12.6. У разі припинення або розірвання договору оренди, орендар сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі орендодавцеві об’єкта оренди за актом прийому-передачі за останнім відомим індексом інфляції.
12.7. За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі згідно з законодавством та умов Договору.
12.8.Розмір орендної плати може бути змінено у разі зміни Методики розрахунку орендної плати, в інших випадках, передбачених законодавством України та рішеннями Южноукраїнської міської ради.
12.9. Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.
12.10. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін (перепрофілювання орендарем виду діяльності в орендованому приміщені, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України).
12.11.В окремих випадках можливе надання в оренду майна за пільговими орендними ставками або звільнення від сплати орендних платежів за оренду комунального майна відповідно з рішеннями Южноукраїнської міської ради.

13. Порядок припинення та розірвання Договору оренди

13.1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.
13.2.Ініціатива щодо розірвання Договору оренди може виходити як від Орендаря, так і від Орендодавця.
13.3. Договір оренди припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- викупу (приватизації) об’єкта оренди ( за участю орендаря);
- загибелі (знищення) об’єкта оренди;
- банкрутства орендаря;
-відмови від його продовження, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване майно в п′ятнадцятиденний термін за актом прийому-передачі майна.
- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.
13.4. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
13.5.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:
- невиконання або неповне виконання умов цього договору;
- виникнення трьохмісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати, комунальних послуг, експлуатаційних витрат.
13.6.До орендаря, який не виконує зобов’язань, що покладені на нього згідно з договором оренди, застосовуються штрафні санкції, передбачені договором оренди та чинним законодавством.
13.7.У разі несвоєчасного звільнення об’єкта оренди у випадку припинення або розірвання договору оренди, та закінчення строку його дії, Орендар сплачує орендодавцю компенсацію за використання об’єкта оренди у 5-ти кратнім розмірі місячної орендної плати (решти платежів) за кожен день затримки включно, по день передачі майна орендодавцеві за актом прийому - передачі.
Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з Договором, місяць оренди.
13.8.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов’язаний у п′ятнадцятиденний термін повернути орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом прийому -передачі, з урахуванням фізичного зносу, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок орендодавця.

14. Суборенда комунального майна

14.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.
14.2.Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії Договору оренди.
14.3.Суб’єкт ініціативи, який бажає отримати в суборенду комунальне майно, подає заяву про це на ім’я міського голови із зазначенням об’єкта суборенди, мети використання майна і погодження:
- з балансоутримувачем комунального майна;
- основним орендарем.
14.4. Міський голова впродовж двох днів підписує заяву та направляє її для розгляду до УЖКГ. Заяви з пропозиціями щодо суборенди комунального майна реєструються УЖКГ у книзі обліку заяв на оренду комунального майна.
14.5.УЖКГ подає заяву для розгляду на чергове засідання комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.
14.6. Об’єкт комунального майна надається в суборенду для використання його за призначенням, доцільність якого розглядається на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.
14.7. УЖКГ надає дозвіл на суборенду згідно з протоколом розгляду на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.
14.8.Договір суборенди комунального майна укладається на підставі:
- погодження засідання комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська;
- дозволу УЖКГ на передачу в суборенду нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємств, що перебувають у власності територіальної громади, відповідно до змін діючого договору оренди в разі зміни мети використання.
14.9. Суб’єкт підприємницької діяльності після отримання дозволу на суборенду укладає з основним орендарем за погодженням з УЖКГ та балансоутримувачем нерухомого майна Договір на суборенду нерухомого та індивідуально визначеного комунального майна.
14.10. У разі порушення основним орендарем пункту 14.8, до нього застосовуються санкції згідно з чинним законодавством.
14.11.Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди, або договору суборенди.
14.12. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов основного договору оренди.
14.13.Забороняється передача в суборенду приміщень, наданих суб’єктам підприємницької діяльності на пільгових умовах.
14.14.До договору суборенди застосовується положення про договір оренди.
14.15.Передача в суборенду комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська дозволяється лише в межах 20-ти відсотків від загальної орендованої площі.

15. Поліпшення нерухомого майна

15.1.Орендар зобов’язаний своєчасно протягом дії договору оренди за власний рахунок проводити поточний, капітальний ремонт об’єкту оренди, інженерного та іншого обладнання. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо відшкодування вартості поліпшень (реконструкції).
15.2.Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції) орендованого майна, орендар подає заяву та пакет документів:
- опис передбачуваних поліпшень;
- інформацію (акт обстеження з висновком комісії) про доцільність здійснення поліпшень (реконструкції) орендованого майна (комісійне обстеження об’єкту за ініціативою балансоутримувача);
- довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.
15.3.Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого майна, надається орендарю на підставі відповідного рішення Южноукраїнської міської ради.
15.4.Орендар комунального майна не має права без відповідного рішення Южноукраїнської міської ради здійснювати поліпшення (реконструкцію) орендованого майна.
15.5.Орендар, після отримання згоди Южноукраїнської міської ради на здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) в установленому порядку: проектну – в управлінні розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради, кошторисну у балансоутримувача.
15.6.Витрати пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за власний рахунок орендаря і в подальшому не відшкодовуються.
15.7.У разі, якщо вартість здійснених орендарем з дозволу орендодавця невід’ємних поліпшень (реконструкції) орендованого майна, затверджених рішенням Южноукраїнської міської ради, становить 25 % і більше його балансової вартості, орендар має право викупу цього майна виключно за рішенням міської ради. Ця норма не розповсюджується на майно, яке не підлягає приватизації згідно з рішенням Южноукраїнської міської ради.
15.8.Питання використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно вирішується відповідно до статті 23 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
15.9. Якщо в результаті поліпшення (реконструкції), зробленого орендарем за згодою орендодавця, створена нова річ, орендар стає її власником у частині необхідних витрат на поліпшення (реконструкцію), якщо інше не передбачено договором оренди.
15.10. Орендар має право залишати за собою проведені ним поліпшення стану орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди. Попередньо поліпшення (реконструкція) стану орендованого майна повинно бути погоджене з Орендодавцем.
У разі, якщо поліпшення (реконструкція) відокремлюються, то Орендар зобов’язаний привести майно у проектний стан або стан, погоджений із Орендодавцем.

16. Умови управління об’єктом майна

16.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, яким майно передано у строкове користування, можуть надавати у суборенду частину об’єкта нерухомості після внесення до Договору оренди відповідних доповнень.
16.2.У випадках, коли об’єкт нерухомості, що надається в оренду, пов'язаний із земельною ділянкою, одночасно вирішуються питання щодо користування земельною ділянкою, з якою пов’язано об’єкт нерухомості.
16.3.Зміна умов користування об’єктом майна проводиться на підставах і у спосіб, визначений законодавством України.
16.4.Надання комунальних послуг, послуг з утримання прибудинкової території і послуг з постачання енергоносіїв, які необхідні для нормального користування об’єктом майна, здійснюється відповідно до чинних правил, норм і нормативів.
Суб’єкт підприємницької діяльності, якому об’єкт майна надано в оренду, зобов’язаний у строк, визначений Договором з Орендодавцем, укласти договори про надання таких послуг з організаціями, які їх надають.


17. Порядок продовження користування на засадах оренди об’єктами, Договори оренди яких закінчилися


17.1.За три місяці до закінчення строку оренди майна, передбаченого договором оренди, орендодавець звертається листом на ім’я міського голови із запитом щодо можливості продовження орендного користування зазначеним майном на наступні три роки і розглядається на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська.
17.2.Після вирішення питання на засіданні комісії з питань оренди комунального майна територіальної громади міста Южноукраїнська, але не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку оренди, передбаченого договором оренди, орендодавець повідомляє орендаря що:
- передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах крім п. 3.10 даного положення. Після закінчення строку дії договору оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди комунального майна;
- розпочату підготовку до проведення конкурсу на право оренди майна на наступний період, що починається з дня наступного після закінчення строку дії чинного договору оренди (якщо протягом 15 днів не надійшло заперечень від УЖКГ);
- необхідність вчасного повернення орендованого майна і звільнення орендованих приміщень від присутності орендаря і його власного майна, якщо орендар не стане переможцем конкурсу на право оренди майна у наступному періоді.
17.3.У випадках, коли до закінчення строку дії договору оренди залишається менше, ніж три місяці, договір оренди може бути продовжений на період до укладення нового договору з переможцем конкурсу, але не більше, ніж на чотири місяці за відповідним дозволом УЖКГ.
17.4.УЖКГ розпочинає роботу по підготовці проведення конкурсу. Конкурс проводиться відповідно до розділу 7 та 8.
17.5.За результатами конкурсу договір оренди укладається з учасником конкурсу, який запропонував найбільшу плату за оренду.
17.6.Якщо переможець конкурсу не буде визначений або відмовиться від укладення договору оренди, УЖКГ оголошує новий конкурс. Якщо і повторний конкурс не дасть результату, орендодавець розпочинає процедуру повернення майна з оренди.
17.7.В 15-ти денний термін після затвердження результатів конкурсу і до укладення договору оренди з новим орендарем попередній орендар, зобов’язаний повернути орендоване майно та звільнити орендовані приміщення від його власного майна. При цьому орендодавцем комунального майна складається акт приймання-передачі майна від старого орендаря до нового.
17.8. Орендарю, якому відмовлено в укладанні (продовженні) договору оренди і який здійснив за згодою орендодавця у орендованому приміщенні невід’ємні (капітальні) поліпшення не компенсується вартість цих поліпшень.
17.9.Перевірку виконання умов договору оренди орендарем проводить орендодавець спільно з УЖКГ без втручання в господарську діяльність орендаря.

18. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної громади міста при виконанні Договорів оренди комунального майна

18.1. Контроль за виконанням зобов’язань за Договорами оренди комунального майна в інтересах територіальної громади міста покладається на Орендодавця.
18.2. У разі невиконання або неналежного виконання Орендарем зобов’язань за Договором оренди комунального майна, Орендодавець повинен оперативно вживати відповідно до чинного законодавства заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади міста.
18.3. Орендодавець має право від імені територіальної громади міста звертатися до Господарського суду з позовами про захист своїх прав або прав територіальної громади міста.

Нормативні акти

14.09.2011
Про затвердження комплексного плану-заходів щодо забезпечення беззбитковості та сталого функціонування комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2011-2014 роки

14.09.2011
Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в новій редакції

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

05.10.2011
Про внесення змін та доповнень до Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.01.2011 № 47 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та затвердження Положень про місцеві податки і збори»

05.10.2011
Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Южноукраїнськ

Інформація

GISMETEO: Погода по г.Южноукраинск